Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/145

« Tasavallan presidentin esittely 3.12.2021 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta (HE 143/2021 vp; EV 166/2021 vp)

HE 143/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Merja Sandell, Hallitusneuvos p.+35 8295530191
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen