Valtioneuvoston asetus VM/2021/202

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 10.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus eräiden Alankomaiden kanssa Alankomaiden Antillien osalta tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta annetun tasavallan presidentin asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Minna Ojala, p. +35 8295530291

Asia

Asetuksen 1 §:ään lisätään tieto Suomen tasavallan ja Alankomaiden kuningaskunnan välillä Alankomaiden Antillien osalta taloussuhteiden edistämisestä tehdyn sopimuksen voimassaolon ja soveltamisen päättymisestä. Sopimuksen voimassaolo päättyi 1 päivänä kesäkuuta 2021 ja sopimuksen soveltaminen päättyy 31 päivänä joulukuuta 2021. Asetuksen 3 §:ssä todetaan asetuksena voimassa olevien sopimuksen muiden kuin lainsäädännön alassa olevien määräysten voimassaolon ja soveltamisen päättyminen. Alankomaiden Antillit on lakannut olemasta vuonna 2010. Sopimusta sovelletaan edelleen aiemmin Antilleihin kuuluneiden alueiden eli Curacaoon, Sint Marteeniin, Bonaireen, Saban ja Sint Eustatiuksen osalta. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen eräiden Alankomaiden kanssa Alankomaiden Antillien osalta tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta annetun tasavallan presidentin asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.