Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 VN 137/2021

Istunnon ajankohta 22.12.2021 10.00 | Paikka: Helsinki

22.12.2021 12.29 Päätösluettelo

Oikeusministeriö

Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026

Helsingin hovioikeuden kolmen hovioikeudenneuvoksen viran (T14) täyttäminen

Puolustusministeriö

Jukka Juusti, Kansliapäällikkö p.160 88101

Puolustusministeriön osastopäällikön viran täyttäminen

Petri Toivonen, Vanhempi osastoesiupseeri p.029 5140700

Turvallisuuskomitean puheenjohtajan asettaminen

Valtiovarainministeriö

Antero Toivainen, Hallitusneuvos p.+35 8295530098

1) Valtioneuvoston asetus Anguillan kanssa automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta 2) Valtioneuvoston asetus Brittiläisten Neitsytsaarten kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta 3) Valtioneuvoston asetus Caymansaarten kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta 4) Valtioneuvoston asetus Guernseyn kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta 5) Valtioneuvoston asetus Jerseyn kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta 6) Valtioneuvoston asetus Mansaaren kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta 7) Valtioneuvoston asetus Montserratin kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta 8) Valtioneuvoston asetus Turks- ja Caicossaarten kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta 9) Valtioneuvoston asetus kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 4 §:n 4 momentin ja 5 §:n 2 momentin kumoamisesta annetun lain voimaantulosta

Elina Isoksela, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530116

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista tammi-maaliskuussa vuonna 2022

Tero Meltti, Finanssineuvos p.+35 8295530770

Valtioneuvoston päätös omaisuuden siirrosta ja sen ehdoista

Työ- ja elinkeinoministeriö

Mika Björklund, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295063586

Kirjanpitolautakunnan asettaminen toimikaudeksi 1.1.2022–31.12.2024