Valtioneuvoston asetus YM/2021/82

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 10.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston asetus Itä-Lapin luonnonsuojelualueista annetun asetuksen 2 §:n ja liitteen 13 muuttamisesta

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Leila Suvantola, p. +358 295 250 433

Asia

Ehdotettavalla asetuksella muutetaan Itä-Lapin luonnonsuojelualueista annetun asetusta Sallatunturin luonnonsuojelualueesta siten, että siitä poistetaan 16.12.2021 vahvistetulla ja 1.1.2022 voimaantulevalla lailla perustettavan Sallan kansallispuiston rajaukseen kuuluva 9965 hehtaaria. Jäljelle jäävän 123 hehtaarin suuruisen luonnonsuojelualueen nimeksi muutetaan sitä paremmin kuvaava Rämiäjängän luonnonsuojelualue.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen Itä-Lapin luonnonsuojelualueista annetun asetuksen 2 §:n ja liitteen 13 muuttamisesta

Vaikutukset

TALOUDELLISET JA HALLINTOON LIITTYVÄT: Alue on jo aiemmin perustettu luonnonsuojelualueeksi ja on Metsähallituksen hallinnassa. Sen rajausmerkinnät säilyvät ennallaan, joten päätöksellä ei ole taloudellisia tai hallintoon liittyviä vaikutuksia. YMPÄRISTÖLLISET: Alueen rauhoitussäännökset säilyvät voimassa, joten rajausmuutoksella ei ole uusia ympäristöön liittyviä vaikutuksia.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.