Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2021/36

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 10.00

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta (HE 108/2021 vp, EV 131/2021 vp)

HE 108/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Sari Rapinoja, p. 050 4327320

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.