Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/166

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 10.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi valmisteverotuslain ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 2 ja 39 §:n muuttamisesta (HE 190/2021 vp; EV 192/2021 vp)

HE 190/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Krista Sinisalo, p. +358 295 530 248

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain valmisteverotuslain muuttamisesta sekä lain oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 2 ja 39 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 13 päivänä helmikuuta 2023

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.