Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/194

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 10.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sijoituspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 222/2021 vp; EV 224/2021 vp)

HE 222/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Jonna Kuparinen, p. +35 8295530182

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sijoituspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.