Muutos neuvoston kokoonpanossa OKM/2021/100

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 10.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Muutos kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen yhteydessä toimivan arviointineuvoston kokoonpanossa 31.5.2022 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri

Li Andersson

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Petri Haltia, p. +35 8295330096

Asia

Suomen Lukiolaisten Liitto ry on esittänyt, että Jenni Tuomaisen tilalle nimettäisiin koulutuspoliittinen asiantuntija Aliisa Toivanen. Esitetään, että valtioneuvosto myöntää arviointineuvoston jäseneksi 1.1.2021-31.5.2022 nimitetylle Jenni Tuomaiselle eron 22.12.2021 lukien ja nimittää hänen tilalleen samasta päivästä lukien arviointineuvoston jäseneksi Aliisa Toivasen 31.5.2022 asti.

Esitys

Valtioneuvosto myöntää arviointineuvoston jäseneksi 1.1.2021-31.5.2022 nimitetylle Jenni Tuomaiselle eron 22.12.2021 lukien ja määrää hänen tilalleen samasta päivästä lukien arviointineuvoston jäseneksi Aliisa Toivasen 31.5.2022 asti

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.