Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/179

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 10.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a ja 18 b §:n muuttamisesta (HE 211/2021 vp; EV 213/2021 vp)

HE 211/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Antti Sinkman, p. +35 8295530817

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a ja 18 b §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.