Valtioneuvoston asetus TEM/2021/225

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 10.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

1) Valtioneuvoston asetus vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla Pariisissa 29 päivänä heinäkuuta 1960 tehtyä yleissopimusta muuttavasta, Pariisissa 12 päivänä helmikuuta 2004 tehdystä pöytäkirjasta 2) Valtioneuvoston asetus vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla Pariisissa 29 päivänä heinäkuuta 1960 tehtyä yleissopimusta täydentävää, Brysselissä 31 päivänä tammikuuta 1963 tehtyä lisäyleissopimusta muuttavasta, Pariisissa 12 päivänä helmikuuta 2004 tehdystä pöytäkirjasta 3) Valtioneuvoston asetus ydinvastuulain muuttamisesta annetun lain, ydinvastuulain muuttamisesta annetun lain ja ydinvastuulain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Mirjami Tanner, p. +35 8295047167

Asia

Asetuksilla saatetaan voimaan vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla Pariisissa 29 päivänä heinäkuuta 1960 tehtyä yleissopimusta muuttava, Pariisissa 12 päivänä helmikuuta 2004 tehty pöytäkirja, vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla Pariisissa 29 päivänä heinäkuuta 1960 tehtyä yleissopimusta täydentävää, Brysselissä 31 päivänä tammikuuta 1963 tehtyä lisäyleissopimusta muuttava, Pariisissa 12 päivänä helmikuuta 2004 tehty pöytäkirja ja lait mainittujen pöytäkirjojen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä ydinvastuulain muuttamisesta annettu laki, ydinvastuulain muuttamisesta annettu laki ja ydinvastuulain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta annettu laki. Lait ja asetukset on tarkoitettu tulemaan voimaan pöytäkirjojen voimaantulopäivänä 1 päivänä tammikuuta 2022.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla Pariisissa 29 päivänä heinäkuuta 1960 tehtyä yleissopimusta muuttavasta, Pariisissa 12 päivänä helmikuuta 2004 tehdystä pöytäkirjasta ja asetuksen vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla Pariisissa 29 päivänä heinäkuuta 1960 tehtyä yleissopimusta täydentävää, Brysselissä 31 päivänä tammikuuta 1963 tehtyä lisäyleissopimusta muuttavasta, Pariisissa 12 päivänä helmikuuta 2004 tehdystä pöytäkirjasta ja asetuksen ydinvastuulain muuttamisesta annetun lain, ydinvastuulain muuttamisesta annetun lain ja ydinvastuulain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.