Valtioneuvoston asetus TEM/2021/217

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 10.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2022

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Tarja Krakau, p. +35 8295047308

Asia

Valtioneuvosto päättäisi, mitkä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskukset), työ- ja elinkeinotoimistojen (TE-toimistot) sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) suoritteet ovat maksullisia samoin kuin siitä, mistä suoritteista maksu peritään omakustannusarvon tai sitä alemman arvon perusteella ja mitkä suoritteet hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein. Asetus on tarkoitettu olemaan voimassa 1.1.-31.12.2022.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2022 (RV)

Vaikutukset

Asetuksella ei ole merkittäviä taloudellisia eikä henkilöstövaikutuksia. Tuloja ELY-keskusten maksullisista suoritteista arvioidaan vuonna 2022 kertyvän yhteensä 8,5 miljoonaa euroa talousarvion momentille 32.01.02 (ELY-keskusten toimintamenot). TE-toimistoilla ja KEHA-keskuksella ei ole maksullisia suoritteita.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.