Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2021/142

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 10.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vaalilain muuttamisesta (HE 181/2021 vp; EV 215/2021 vp)

HE 181/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Laura Nurminen, p. 029 5150008

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain vaalilain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.