Viran täyttäminen OM/2021/182

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 10.00

Oikeusministeriö

Helsingin hovioikeuden kolmen hovioikeudenneuvoksen viran (T14) täyttäminen

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Virkoihin esitetään nimitettäväksi hovioikeudenneuvos Heli Maria Melander, määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Tiina Susanna Nurmimäki ja hovioikeudenneuvos Minna Maarit Mattila.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittää Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan hovioikeudenneuvos Heli Maria Melanderin 1.1.2022 lukien, toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Tiina Susanna Nurmimäen 1.1.2022 lukien ja kolmanneksi täytettävään virkaan hovioikeudenneuvos Minna Maarit Mattilan 1.1.2022 lukien.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys *
  2. Ansioyhteenveto *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.