Valtioneuvoston asetus SM/2021/120

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 10.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston asetus Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Jukka Tukia, p. 029 5488573

Asia

Asetusmuutosesitys liittyy Veikkaus Oy:n vedonlyöntipelien uudistamiseen. Veikkaus Oy:llä olisi jatkossa ainoastaan yksi kiinteäkertoiminen vedonlyöntipeli Pitkäveto. Asetusmuutoksella yhdistettäisiin tapahtuma-aikaisen vedonlyönnin ja kiinteäkertoimisen vedonlyönnin pelaajille pelimaksuista voittoina kalenterivuosittain maksettavat osuudet eli niin sanotut palautusprosentit yhdeksi kiinteäkertoimisen vedonlyönnin palautusprosentiksi. Jatkossa kiinteäkertoimisen vedonlyönnin keskimääräinen palautusprosentti olisi 70-95 kokonaisvaihdosta. Samassa yhteydessä asetuksesta poistettaisiin virtuaalisen vedonlyönnin palautusprosenttisäännös pelin toimeenpanon lakkauttamisen johdosta ja asetukseen tehtäisiin palautusprosenttisäännösten muuttamisen edellyttämät tekniset muutokset. Lisäksi rahapelitoiminnan valvontaan liittyvä 16 § tulosten vahvistamispöytäkirjasta muutettaisiin yhdenmukaiseksi lain 43 §:n kanssa. Asetusmuutoksen pyrkimyksenä on parantaa Veikkaus Oy:n kykyä ohjata vedonlyöntipelaamiseen kohdistuvaa kysyntää arpajaislailla säänneltyyn vedonlyöntipelaamiseen. Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 11.1.2022.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

Kiinteäkertoimisten vedonlyöntipelien liikevaihto oli vuonna 2017 yhteensä 378 miljoonaa euroa, 354 miljoonaa euroa vuonna 2018 ja 337 miljoonaa euroa vuonna 2019. Vuonna 2020 vedonlyöntipelien liikevaihto väheni 265 miljoonaan euroon koronapandemian johdosta. Vuonna 2021 pandemian vaikutus oli vähäisempi ja liikevaihto nousi 356 miljoonaan euroon. Veikkaus Oy on arvioinut, että asetusmuutoksen mahdollistamalla vedonlyöntipelien uudistuksella olisi merkittäviä liiketaloudellisia vaikutuksia. Veikkaus Oy on arvioinut, että vedonlyöntipelaamisessa kiinteäkertoimisen vedonlyönnin osuus kaikesta urheiluvedonlyönnistä kasvaa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.