Valtion varallisuuden luovuttaminen VM/2021/220

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 10.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston päätös omaisuuden siirrosta ja sen ehdoista

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Finanssineuvos Tero Meltti, p. +35 8295530770

Asia

Puolustuskiinteistöt aloitti toimintansa 1.1.2021 (laki Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä 1018/2020). Puolustuskiinteistöt-tytärliikelaitokselle siirrettiin Senaatti-kiinteistöistä Puolustusvoimien ja sen toimintaan liittyvien kumppanien käytössä olevat tilat ja uudistuksen yhteydessä lakanneelta Puolustushallinnon rakennuslaitokselta sen taseessa olevaa valtion varallisuutta 1.1.2021 lukien. Käynnistämisvaiheen hallinnansiirron yhteydessä ei siirretty isoja keskeneräisiä rakennushankkeita sisältäviä kohteita urakkasopimuksiin liittyvien siirtoriskien vuoksi. Hankkeiden valmiusaste on nyt arvioitu riittäväksi, jotta loppujenkin Puolustusvoimien käytössä olevien kohteiden siirto voidaan toteuttaa Senaatti-kiinteistöiltä Puolustuskiinteistöille 1.1.2022 lukien. Siirrettävä omaisuus kattaa noin 47 rakennusta, 20 rakennetta ja 2 määräalaa. Omaisuuden siirtoarvona käytettäisiin kohteiden kirjanpitoarvoa vastaavalla tavalla kuin alkuperäisessä omaisuuden siirrossa perustettaessa Puolustuskiinteistöt-liikelaitosta.

Esitys

Valtioneuvosto päättää valtion kiinteistövarallisuuden siirrosta liitteessä 2 ehdotetun mukaisesti

Vaikutukset

Kohteiden kirjanpitoarvoksi 1.1.2022 arvioidaan enintään 195 milj. euroa. Senaatti-kiinteistöjen ja Puolustuskiinteistöjen välille muodostetaan noin 69 milj. euron pitkäaikainen velka, jonka takaisinmaksuajaksi asetettaisiin 10 vuotta. Velka olisi tasalyhenteinen ja sen koroksi asetettaisiin 1 %. Kirjaus Puolustuskiinteistöjen muuhun omaan pääomaan olisi noin 121 milj. euroa. Siirron jälkeen Puolustuskiinteistöjen taseeseen on Senaatti-kiinteistöistä siirretty yhteensä peruspääomaksi enintään 210 milj. euroa, muuksi omaksi pääomaksi noin 600 milj. euroa ja lainaehdoin annetuksi pääomaksi noin 400 milj. euroa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Tase
  2. Omaisuusluettelo (salassa pidettävä) *
  3. Karttaliite (salassa pidettävä) *
  4. Muistio
  5. Päätösehdotus

* Liite vain paperilla

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.