Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2021/173

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 10.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi lastensuojelulain 13 b §:n muuttamisesta (HE 170/2021 vp, EV 200/2021 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 170/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Tiina Muinonen, p. +358 295 163 185

Asia

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa ja arvioi lastensuojelun henkilöstömitoituksen vaikutuksia lastensuojelupalvelujen ja muiden sosiaalihuollon palvelujen saatavuuteen ja toteuttamiseen sekä lapsen edun toteutumiseen ja ryhtyy arvioinnin pohjalta tarvittaessa toimenpiteisiin lainsäädännön muuttamiseksi.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain lastensuojelulain 13 b §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.