Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2021/161

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 10.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rikosasioita koskevaa eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta (HE 227/2021 vp; EV 223/2021 vp)

HE 227/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Hallitusneuvos, yksikönpäällikkö Katariina Jahkola, p. 029 5150246

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain rikosasioita koskevaa eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 23 päivänä joulukuuta 2021

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.