Eduskunnan kirjelmä OM/2021/184

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 10.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan kirjelmä sen johdosta, että eduskunta on lakialoitteen pohjalta hyväksynyt lain Eduskunnan kirjastosta annetun lain kumoamisesta (EK 47/2021 vp; LA 48/2021 vp)

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja, yksikönpäällikkö Susanna Siitonen, p. 029 5150083

Asia

Kansanedustaja Pauli Kiuru kok ym. ovat tehneet lakialoitteen laiksi Eduskunnan kirjastosta annetun lain kumoamisesta (LA 48/2021 vp).

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Eduskunnan kirjastosta annetun lain kumoamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.