Sotilaallinen kriisinhallinta UM/2021/227

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 10.00

Ulkoministeriö

Suomen osallistumisen jatkaminen turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Lähetystöneuvos Lauri Hirvonen, p. 029 5350063

Asia

Päätös Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa noin 75 sotilaalla 1.1.-31.12.2022; tämä sisältää osallistumisen koulutus- ja neuvonantotehtäviin Irakissa sekä osallistumisen tarpeellisiin esikunta-, hallinto- ja tukitehtäviin.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti päättää, että Suomi jatkaa osallistumista turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa noin 75 sotilaalla 1.1.-31.12.2022; tämä sisältää osallistumisen koulutus- ja neuvonantotehtäviin Irakissa sekä osallistumisen tarpeellisiin esikunta-, hallinto- ja tukitehtäviin.

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Vuoden 2022 talousarviossa esitetyt kustannukset osallistumisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyöhön olisivat UM:n pääluokassa (mom. 24.10.20) noin 8,4 miljoonaa euroa sisältäen rotaatiokoulutuksen kustannukset, jotka katetaan momentin 24.10.20 käyttösuunnitelman kohdasta ”yhteiset menot” ja PLM:n pääluokassa (mom. 27.30.20) noin 7,3 miljoonaa euroa. Osallistumisen jatkaminen voidaan toteuttaa valtioneuvoston julkisen talouden vuosien 2022-2025 suunnitelman mukaisesti. Vuoden 2022 osalta kustannukset on sisällytetty vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja sen täydennykseen.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.