Eduskunnan kirjelmä UM/2021/226

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 10.00

Ulkoministeriö

Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston selonteosta Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa (EK 46/2021 vp ─ VNS 9/2021 vp)

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Lähetystöneuvos Lauri Hirvonen, p. 029 5350063

Asia

Eduskunta on kirjelmässään ilmoittanut hyväksyneensä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön mukaisen kannanoton: eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta.

Esitys

Valtioneuvosto päättää merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmän valtioneuvoston selonteosta Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.