Viran täyttäminen VNK/2021/146

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 10.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen viiden vuoden määräajaksi

Ministeri

Tytti Tuppurainen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Ritva Järvinen, p. +358 295 160 366

Asia

Valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen viiden vuoden määräajaksi

Esitys

Valtioneuvosto nimittää valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen virkaan valtiotieteiden maisteri Lotta Nymann-Lindegrenin 10.1.2022 lukien viiden vuoden määräajaksi 9.1.2027 saakka.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio *
  2. Yhteenveto *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.