Ministereiden sijaisuudet VNK/2021/148

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 10.00

Valtioneuvoston kanslia

Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille

Ministeri

Sanna Marin

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Päivi Pietarinen, p. +358 295 160 354

Esitys

Valtioneuvosto määrää ministerien sijaiset

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.