Lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa TEM/2021/226

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 10.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston päätös lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä wpd Nuolivaaran tuulipuisto Oy:lle

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Ylitarkastaja, esittelijä Johanna Juvonen, p. +35 8295064220

Asia

wpd Nuolivaaran tuulipuisto Oy:lle myönnetään lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Kemijärven kaupungissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Kellarijänkä-Pohjukankumpu).

Esitys

Valtioneuvosto myöntää lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan wpd Nuolivaaran tuulipuisto Oy:lle

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio *
  2. päätösehdotus *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.