Valtioneuvoston asetus TEM/2021/202

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 10.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Hallitusneuvos Anja Liukko, p. +35 8295062078

Asia

Ehdotetut muutokset liittyvät tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain (1071/1994) muutokseen 1151/2021, jossa maakaasun varastointivelvoite kohdistetaan osin uudella tavalla ja kivihiilen velvoitevarastointia koskevaa sääntelyä muutetaan yhdenmukaisemmaksi muun velvoitevarastointia koskevan sääntelyn kanssa. Asetuksiin on tarpeen tehdä lähinnä säädösteknisiksi katsottavia muutoksia, ja mm. lain kanssa ristiriitaiset tai päällekkäiset säännökset tulee kumota. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun asetuksen muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.