Lautakunnan asettaminen STM/2021/265

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 10.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan asettaminen toimikaudeksi 1.1.2022 – 31.12.2026

Ministeri

Hanna Sarkkinen

Esittelijä

Hallitussihteeri Milla Mustamäki, p. 029 5163261

Asia

KOKOONPANO: Puheenjohtaja (nimitetty toistaiseksi 1.3.2018 alkaen) oikeustieteen kandidaatti Petteri Immonen Varapuheenjohtajat: oikeustieteen kandidaatti Tiina Muinonen oikeustieteen kandidaatti Mika Mänttäri varatuomari Kirsi Päivänsalo varatuomari Lauri Pelkonen Puheenjohtajien yhteinen varajäsen varatuomari Olli Puustinen Lakimiesjäsenet: oikeustieteen kandidaatti Kimmo Kangasjärvi varatuomari Kristiina Piilola oikeustieteen maisteri Milja Tiainen varatuomari Pekka Paaermaa varatuomari Susanna Rahkonen Lakimiesvarajäsenet: oikeustieteen kandidaatti Virva Walo oikeustieteen kandidaatti Kari Peltonen Lääkärijäsenet: LKT, ortopedian ja traumatologian dosentti Aarne Kivioja fysiatrian erikoislääkäri Kia Pelto-Vasenius fysiatrian erikoislääkäri Kaija Puustjärvi-Sunabacka psykiatrian erikoislääkäri Roope Raassina sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri Ilkka Tierala Lääkärivarajäsenet: työterveyshuollon erikoislääkäri Petri Nieminen neurologian erikoislääkäri Sari Atula vastaava työterveyslääkäri, LT Aarne Laakkonen psykiatrian erikoislääkäri Antti-Jussi Ämmälä Työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevat jäsenet Työnantajayhdistysten edustavimpien keskusjärjestöjen ehdotuksesta määrätyt jäsenet Yksityisten alojen eläkejärjestelmään perehtyneet jäsenet: asiantuntija Suvi Lahti-Leeve lakiasiainjohtaja Markus Äimälä johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari lainopillinen asiamies Mikko Nyyssölä Yksityisten alojen eläkejärjestelmään perehtyneet varajäsenet: neuvottelujohtaja Anu Sajavaara asiantuntija Katja Leppänen veroasiantuntija Tiina Ruohola asiantuntija Hannu Ylänen Julkisten alojen eläkejärjestelmään perehtynyt jäsen: työmarkkina-asiamies Merja Renko Julkisten alojen eläkejärjestelmään perehtynyt varajäsen: neuvotteleva virkamies Tiina Saukko Työntekijäin ja toimihenkilöiden ammattiyhdistysten edustavimpien keskusjärjestöjen ehdotuksesta määrätyt jäsenet Yksityisten alojen eläkejärjestelmään perehtyneet jäsenet: työympäristöasiantuntija Jouni Salonen sosiaalipolitiikan asiantuntija Tuuli Glantz johtava asiantuntija Anu Tuovinen juristi Samppa Koskela Yksityisten alojen eläkejärjestelmään perehtyneet varajäsenet: vastaava sopimustoimitsija Markku Häyrynen lakimies Katja Syrjänen lakimies Timo Voutilainen neuvottelupäällikkö Riikka Rapinoja Julkisten alojen eläkejärjestelmään perehtyneet jäsenet: lakimies Keijo Tarnanen Julkisten alojen eläkejärjestelmään perehtyneet varajäsenet: neuvottelupäällikkö Markku Kojo Yrittäjätoimintaan perehtyneet jäsenet: työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén asiantuntija Albert Mäkelä Yrittäjätoimintaan perehtynyt varajäsen: lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen Maatalousyrittäjätoimintaan perehtyneet jäsenet: tutkimuspäällikkö Juha Lappalainen laskentapäällikkö Jaakko Vilenius Maatalousyrittäjätoimintaan perehtyneet varajäsenet: asiantuntija Antti Lavonen lakimies Marica Twerin

Esitys

Valtioneuvosto asettaa työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan toimikaudeksi 1.1.2022 – 31.12.2026 ehdotetussa kokoonpanossa

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.