Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2021/125

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 10.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi lääkelain muuttamisesta (HE 107/2021 vp; EV 172/2021 vp)

HE 107/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Hanna Sarkkinen

Esittelijä

Hallitussihteeri Tuija Metsävainio, p. 029 5163449

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain lääkelain muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.