Valtion takaukset STM/2021/269

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 10.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Vakuutustakuun myöntäminen Suomen Keskinäiselle Lääkevahinkovakuutusyhtiölle

Ministeri

Hanna Sarkkinen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Kirsi Terhemaa, p. +358 295 163 546

Asia

Valtioneuvostolle esitetään, että se antaisi valtiontakuusta covid-19-rokotteen vakuuttamiseksi annetun lain (1058/2020) nojalla vastavakuuksia vaatimatta Suomen Keskinäiselle Lääkevahinkovakuutusyhtiölle (vakuutusyhtiö) 28,5 miljoonan euron suuruisen vakuutustakuun covid-19-rokotteiden vakuuttamiseksi ajalle 1.1.2022–31.12.2022. Vakuutustakuu kattaisi vakuutusyhtiön 1.1.2022 lukien voimassaolevien ehtojen mukaisesta lääkevahinkovakuutuksesta korvattavat henkilövahingot, jotka johtuvat vuonna 2022 Euroopan Unionin yhteishankintamekanismin kautta hankittujen covid-19-taudin ehkäisemiseksi annetuista rokotteista Suomessa, siltä osin kuin vahinkojen korvauskulujen yhteenlaskettu kokonaismäärä (korvauskulujen bruttomäärä) vakuutusehdoissa määriteltyä vahinkotapahtumaa tai sarjavahinkoa kohden ylittää yhtiön omalla vastuulla pitämän 1,5 miljoonaa euroa. Valtioneuvostolle esitetään lisäksi, että takuun myöntämisestä perittäisiin 400 000 euron suuruinen takuumaksu. Asia on valmisteltu yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa.

Esitys

Valtioneuvosto päättää antaa vastavakuuksia vaatimatta 28,5 miljoonan euron suuruisen valtiontakuun Suomen Keskinäiselle Lääkevahinkovakuutusyhtiölle covid-19-rokotteen vakuuttamiseksi ja päättää, että valtiontakuusta peritään 400 000 euron suuruinen takuumaksu (RV)

Vaikutukset

Taloudelliset vaikutukset: Suomen Keskinäiselle Lääkevahinkovakuutusyhtiölle annettava vakuutustakuu olisi 28,5 miljoonaa euroa. Vakuutusyhtiö vastaisi 1,5 miljoonan euron omapidätysrajan alle jäävistä ehtojen mukaisista vahinko- tai sarjavahinkokohtaisista korvauksista. Vakuutusyhtiön vakuutusehdoissa määritelty 30 miljoonan euron vakuutusmäärä sisältää myös muut kuin covid-19-rokotteen aiheuttamat lääke- ja rokotevahingot.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.