Valtioneuvoston asetus OKM/2021/98

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 10.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Li Andersson

Esittelijä

Hallitusneuvos Sami Aalto, p. +35 8295330082

Asia

Asetuksella ehdotetaan lisättävän ammatillisesta koulutuksesta annettuun valtioneuvoston asetukseen uusi 22 a §, jossa säädettäisiin tutkintovientitoimikunnan asettamisesta, kokoonpanosta ja päätöksenteosta.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Vaikutukset

Esityksellä ei arvioida olevan valtiontaloudellisia vaikutuksia.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.