Valtioneuvoston asetus MMM/2021/209

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 10.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus puutavaran poiskuljettamista koskevasta aluejaosta

Ministeri

Jari Leppä

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Tatu Torniainen, p. 029 5162162

Asia

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi valtioneuvoston asetus puutavaran poiskuljettamista koskevasta aluejaosta. Nykyisten A, B- ja C-alueiden rajoja muutettaisiin A- ja B-alueiden osalta. Eteläisen Suomen A-alueeksi nykyisin määriteltyä aluetta laajennettaisiin ehdotettavassa asetuksessa siten, että osia B-alueesta siirrettäisiin eteläisen Suomen A-alueeseen. Nämä olisivat Etelä-Savon, Pirkanmaan ja Satakunnan maakunnat sekä itäisemmässä Suomessa tietyt kunnat ja kaupungit. Tällöin uusienkin alueiden määräaika kuusipuutavaran poiskuljettamiselle olisi A-alueen 15.7 nykyisen B-alueen 24.7. sijaan. Näin saataisiin kirjanpainajan aiheuttamat tuhot paremmin rajoitettua. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen puutavaran poiskuljettamista koskevasta aluejaosta

Vaikutukset

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Asetusmuutos ei vaikuta valtion talousarvioon, koska ehdotetun muutoksen johdosta metsäkeskukselle ei aiheudu valvontaresurssien eikä siten valtion talousarvion mukaisten määrärahojen lisäystarvetta.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.