Viran täyttäminen PLM/2021/76

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 10.00

Puolustusministeriö

Puolustusministeriön osastopäällikön viran täyttäminen

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Kansliapäällikkö Jukka Juusti, p. 160 88101

Esitys

Valtioneuvosto nimittää puolustusministeriön puolustuspoliittisen osaston osastopäällikön virkaan yhteiskuntatieteiden maisteri Janne Kuuselan ajaksi 1.1.2022-31.12.2026

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.