Muutos komitean kokoonpanossa PLM/2021/70

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 10.00

Puolustusministeriö

Turvallisuuskomitean puheenjohtajan asettaminen

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Vanhempi osastoesiupseeri Petri Toivonen, p. 029 5140700

Asia

Turvallisuuskomiteasta annetun valtioneuvoston asetuksen (77/2013) 3 §:n 1 momentin mukaan puolustusministeriön kansliapäällikkö on komitean jäsen. Asetuksen 3 §:n 2 momentin mukaan komitean puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan asettaa valtioneuvoston yleisistunto puolustusministeriön esittelystä. Valtioneuvosto on nimittänyt puolustusministeriön kansliapäällikön virkaan Esa Pulkkisen ajaksi 1.1.2022-31.7.2025. Esa Pulkkinen on antanut suostumuksensa nimitykselleen Turvallisuuskomitean puheenjohtajan tehtävään.

Esitys

Valtioneuvosto asettaa Turvallisuuskomitean puheenjohtajaksi kansliapäällikkö Esa Pulkkisen 1.1.2022 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään 31.7.2025 asti.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.