Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2021/140

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 10.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta (HE 180/2021 vp; EV 178/2021 vp)

HE 180/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Sofia Aspelund, p. 029 5150554

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kuluttajansuojalain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.