Määrärahan siirto LVM/2021/143

« Raha-asiainvaliokunta 30.12.2021 13.30

Liikenne- ja viestintäministeriö

Määrärahan siirto valtion televisio- ja radiorahastoon

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Pirjo Karttunen, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342605
Asia
Liikenne- ja viestintäministeriö siirtäisi valtion vuoden 2022 talousarvion momentille 31.20.60 (Siirto valtion televisio- ja radiorahastoon) sisältyvän 556 868 000 euron määrärahan kokonaisuudessaan valtion televisio- ja radiorahastoon. Siirto on tarkoitus toteuttaa välittömästi valtion vuoden 2022 talousarvion tultua voimaan. Valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain (745/1998, muut. 475/2012) 3 §:n mukaan rahastolle suoritetaan rahoitusta valtion talousarvioon otettavasta määrärahasta Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 §:ssä säädetyn julkisen palvelun kustannusten kattamiseksi. Pykälän mukaan 2013 määräraha on 500 miljoonaa euroa ja sen suuruus tarkistetaan vuosittain kustannustason muutosta vastaavasti laissa säädetyllä indeksillä. Määräraha vuonna 2021 oli 543 286 000 euroa. Määrärahan suuruus on tarkistettu kustannustason muutosta vastaavasti vuodelle 2022.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Siirrolla turvataan Yleisradio Oy:n Yleisradio Oy:stä annetun lain (1380/1993 muutoksineen) 7 §:n mukaisen julkisen palvelun rahoitus valtion televisio- ja radiorahastossa annetussa laissa säädetyllä tavalla.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta