Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus OKM/2021/102

« Raha-asiainvaliokunta 30.12.2021 13.30

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetushallituksen ja sen erillisyksikköjen suoritteiden maksullisuudesta

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Eerikki Nurmi, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295330234
Asia
Opetushallituksen ja sen erillisyksikköjen maksuasetus. Asetukseen ehdotetaan otettavaksi kaksi uutta suoritetta (1 §:n 1 momentin kohdat 18 ja 19). Ylioppilastutkinnon maksujen osalta asetusta tultaisiin muuttamaan myöhemmin erikseen oppivelvollisuuden laajentamisesta johtuen. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022 ja se olisi voimassa 31.12.2023 saakka.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Valtion talousarvioesityksen mukaan momentin 29.01.02 mukaan Opetushallituksen toimintamenojen nettomääräraha vuonna 2022 on 64 026 000 euroa, momentin 29.01.03 rahoitettavien Opetushallituksen yhteydessä toimivien erillisyksiköiden toimintamenojen nettomääräraha vuonna 2022 on 5 058 000 euroa ja momentilta 29.01.04 rahoitettavan Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen nettomääräraha on 14 450 000 euroa. Maksuasetuksen mukaisista suoritteista arvioidaan saatavan vuonna 2022 noin 7 090 000 euroa ja vuonna 2023 2 578 000 euroa. Ylioppilastutkintolautakunnan maksujen osalta on otettu huomioon vain kevään 2022 tutkintokerran maksut.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta