Vuokrasopimus SM/2021/124

« Raha-asiainvaliokunta 30.12.2021 13.30

Sisäministeriö

Hallintosopimuksen tekeminen Senaatti-kiinteistöjen kanssa koskien Lounais-Suomen poliisilaitoksen Turun pääpoliisiaseman vuokrasopimusta

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Ari-Pekka Dag, Johtava asiantuntija, esittelijä p.029 5488560
Asia
Lounais-Suomen poliisilaitoksen Turun pääpoliisiaseman toimitilat sijaitsevat osoitteessa Eerikinkatu 40-42, Turku. Senaatti-kiinteistöt on esittänyt, että Turun virastotalon käyttäjien kanssa tehtäisiin uudet, kokonaisvuokramallin mukaiset hallintosopimukset. Senaatti-kiinteistöt ehdottaa, että Turun pääpoliisiaseman vuokrasopimus muutetaan valtion vuokrajärjestelmän mukaiseksi kokonaisvuokrasopimukseksi, jossa kokonaisvuokraan sisältyy laskennallinen pääoma- ja ylläpito-osuus. Irtisanomisaika vuokrajärjestelmän mukaisesti 12kk. Jäännösarvovastuu 2 191 992 euroa. Vuokranantaja (Senaatti-kiinteistöt) huolehtii vuokrauskohteen ylläpidosta. Vuokrauskohde pidetään vuokraamista koskevan hallintosopimuksen mukaan liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain (LiikHVL, 482/1995) edellyttämässä kunnossa pääsääntöisesti vuosikorjauksilla. Vuokrakustannusten laskennallinen nousu nykytilanteeseen verrattuna on noin 54.166,67 €/kk (ei huomioitu peruskorjaustarpeita tai kunnossapitotarpeen kasvua). Vuokrasopimus tehdään, mikäli valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puoltaa sopimuksen tekemistä ja jonka jälkeen sisäministeri antaa valtuudet sopimusten solmimiseen.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Turun pääpoliisiaseman toimitilojen vuokrakustannukset vuoden 2021 tasossa ovat olleet: 1,972 miljoonaa € vuodessa (alv 0 %). Uudet vuokrakustannukset 1.1.2022 alkaen ovat: 2,622 miljoonaa € vuodessa (alv 0 %). Hankkeen edellyttämä lisärahoitustarve yhteensä on 0,65 milj. € vuodessa alkaen 1.1.2022, joka on varattu ja huomioitu hyväksytyssä valtion menokehyksessä 2021-2024 talousarvion poliisitoiminnan toimintamenoissa mom. 26.10.01. Vuokrasopimusten tasauksella omakustannusperiaatteen mukaisiksi sekä vanhojen vuokrasopimusten päivityksillä ei ole vaikutuksia valtion talousarvion tasoon eikä viraston vuokrien kokonaismäärään. TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET: Lounais-Suomen poliisilaitoksen Turun pääpoliisiasemaan on kohdistunut merkittäviä peruskorjauksia vuosien 2015-2018 välisenä aikana. Rakennusten ikääntyessä kunnossapidon tarve kasvaa ja kustannusten nousu tulee todennäköisesti kiihtymään. Vuokrasopimusmuutoksella ei tule olemaan varsinaisia toiminnallisia vaikutuksia vuokralaisten päivittäiseen toimintaan.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta
Liitteet
  1. muistio