Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2021/137

« Tasavallan presidentin esittely 16.12.2021 13.30

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmästä annetun lain muuttamisesta (HE 178/2021 vp; EV 177/2021 vp)

HE 178/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Terhi Salmela, Hallitusneuvos p.029 5150203
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen