Sisäministeriön asetus SM/2021/117

« Raha-asiainvaliokunta 16.12.2021 13.00

Sisäministeriö

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2022

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esitttelijä Iikka Saunamäki, p. 029 5488267

Asia

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta (1124/2020 sekä muutokset 511/2021 ja 848/2021) on voimassa vuoden 2021 loppuun. Esitetään annettavaksi uusi sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2022. Maksullisten suoritteiden kokonaiskustannusvastaavuus olisi esitetyillä käsittelymaksuilla noin 80 %. Asetusehdotuksen 3 ja 4 §:ssä säädetään kuitenkin alemmista ja maksuttomista hakemuksista valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 3 momentin (348/1994) mukaisesti. Omakustannusarvoa alempi käsittelymaksu esitetään edelleen perittäväksi ensimmäistä oleskelulupaa koskevista hakemuksista, opiskelijoiden ensimmäistä oleskelulupaa koskevista hakemuksista, sekä alaikäisten ja opiskelijoiden jatkolupaa koskevista hakemuksista valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa mainittujen sosiaalisiin tarkoituksiin ja koulutustoimintaan liittyvien syiden vuoksi. Osaan suoritteista esitetään tehtäväksi maltillisia muutoksia kustannusvastaavuuden parantamiseksi. Kustannuksia pystytään aiempaa tarkemmin eriyttämään sähköisen asioinnin ja paperisena jätettyjen hakemusten käsittelyn välillä, ja tämä näkyy myös lupien maksuissa.

Esitys

Puolletaan

Vaikutukset

TALOUDELLISET Maksuasetuksen valmistelun yhteydessä Maahanmuuttovirasto on tuottanut asiamäärien kehityksestä ja suoritteiden omakustannusarvoista arviot, joiden perusteella arvioidaan maksullisen toiminnan tuloja esitetyillä käsittelymaksuilla kertyvän virastolle vuonna 2022 noin 25,5 miljoonaa euroa. Maksullisen toiminnan kustannuksiksi virastossa on arvioitu 32 miljoonaa euroa. Talousarvion määrärahoista katetaan siis lupien ym. kustannuksia arviolta noin 6,5 miljoona euroa. Pandemian aiheuttama tilanne on kuitenkin epävarma ja muutokset vaikuttavat suoraan hakemusmääriin ja niistä saataviin maksutuloihin.

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.