Sisäministeriön asetus SM/2021/113

« Raha-asiainvaliokunta 16.12.2021 13.00

Sisäministeriö

Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2022

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Johanna Kari, p. +358 295 488 662

Asia

Asetuksen sisältö ja tekstiosa vastaisi valtaosin voimassaolevaa vuotta 2021 koskevaa asetusta. Soveltamisala koskisi vain Poliisihallitusta ja sen alaista poliisia ja olisi sama kuin vuoden 2021 asetuksessa. Keskeiset maksujen tarkistukset perustuisivat valtion maksuperustelain mukaiseen omakustannusperiaatteeseen ja osaltaan aiheutuvat muun muassa luparyhmäkohtaiseen kustannusvastaavuuslaskentaan siirtymisestä sekä kustannustason noususta. Maksutaulukkoon tehtäisiin luparyhmäkohtaiseen kustannusvastaavuuslaskentaan siirtymisestä johtuvat muutokset sekä muut tarpeelliset tekniset ja sisällölliset muutokset. Maksujen tarkistuksia esitetään Poliisihallituksen ja paikallispoliisin eri suoritteisiin.

Esitys

Puolletaan

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Vuonna 2022 lupatuottoja arvioidaan kertyvän noin 50,7 miljoonaa euroa maksujen tarkistusten johdosta. Vuoden 2021 osalta lupatuottoja arvioidaan kertyvän noin 50 miljoonaa euroa, mikä on sama kuin valtion talousarvioesityksessä on tuottotavoitteeksi kirjattu.

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.