Sisäministeriön asetus SM/2021/113

« Raha-asiainvaliokunta 16.12.2021 13.00

Sisäministeriö

Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2022

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Johanna Kari, Neuvotteleva virkamies p.029 5488662
Asia
Asetuksen sisältö ja tekstiosa vastaisi valtaosin voimassaolevaa vuotta 2021 koskevaa asetusta. Soveltamisala koskisi vain Poliisihallitusta ja sen alaista poliisia ja olisi sama kuin vuoden 2021 asetuksessa. Keskeiset maksujen tarkistukset perustuisivat valtion maksuperustelain mukaiseen omakustannusperiaatteeseen ja osaltaan aiheutuvat muun muassa luparyhmäkohtaiseen kustannusvastaavuuslaskentaan siirtymisestä sekä kustannustason noususta. Maksutaulukkoon tehtäisiin luparyhmäkohtaiseen kustannusvastaavuuslaskentaan siirtymisestä johtuvat muutokset sekä muut tarpeelliset tekniset ja sisällölliset muutokset. Maksujen tarkistuksia esitetään Poliisihallituksen ja paikallispoliisin eri suoritteisiin.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Vuonna 2022 lupatuottoja arvioidaan kertyvän noin 50,7 miljoonaa euroa maksujen tarkistusten johdosta. Vuoden 2021 osalta lupatuottoja arvioidaan kertyvän noin 50 miljoonaa euroa, mikä on sama kuin valtion talousarvioesityksessä on tuottotavoitteeksi kirjattu.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta