Sisäministeriön asetus SM/2021/115

« Raha-asiainvaliokunta 16.12.2021 13.00

Sisäministeriö

Sisäministeriön asetus vapaaehtoisen paluun avustuksesta

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Roope Jokinen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5488362
Asia
Sisäministeriön asetus vapaaehtoisen paluun avustuksesta (1382/2019) on voimassa vuoden 2021 loppuun. Esitetään annettavaksi uusi määräaikainen sisäministeriön asetus, joka olisi voimassa kaksi vuotta vuoden 2023 loppuun. Asetus liitteineen ehdotetaan annettavaksi samansisältöisenä kuin edellinen vuosille 2020-2021 annettu asetus. Vapaaehtoisen paluun avustus myönnetään joko käteis- tai hyödyketukena asetuksen liitteen mukaisesti eri maaryhmille.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Vapaaehtoisen paluun toimenpiteitä toteutetaan valtion talousarvion puitteissa. Talousarviossa vapaaehtoisen paluun menot maksetaan momentilta 26.40.22 Vapaaehtoinen paluu (siirtomääräraha 2 v). Talousarvioesityksessä vuodelle 2022 vapaaehtoiseen paluuseen on momentille varattu määrärahaa 2,318 milj. euroa. Vuodelle 2022 on käytettävissä lisäksi vuodelta 2021 siirtyvä määräraha. Vapaaehtoinen paluu on merkittävä osa maasta poistamispäätöksen saaneiden ulkomaalaisten palautusjärjestelmää. Palaajien määrä muodostaa suurimman kustannusvaikutuksen. Vuoden 2021 palaajien määrän voidaan arvioida olevan noin 150 palaajaa. Tällä hetkellä ei ole ennakoitavissa merkittävää palaajien määrän nousua vuodelle 2022. Vapaaehtoisen paluun momentille vuodelle 2022 käytettävissä olevan määrärahan arvioidaan olevan riittävä.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta