Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/175

« Tasavallan presidentin esittely 16.12.2021 13.30

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotuksesta annetun lain ja tuloverolain 9 ja 10 §:n muuttamisesta (HE 204/2021 vp; EV 188/2021 vp)

HE 204/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Jaana Mikkola, p. +35 8295530665

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotuksesta annetun lain sekä lain tuloverolain 9 ja 10 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.