Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/175

« Tasavallan presidentin esittely 16.12.2021 13.30

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotuksesta annetun lain ja tuloverolain 9 ja 10 §:n muuttamisesta (HE 204/2021 vp; EV 188/2021 vp)

HE 204/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Jaana Mikkola, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530665
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotuksesta annetun lain sekä lain tuloverolain 9 ja 10 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen