Tukihakemus LVM/2021/146

« Raha-asiainvaliokunta 16.12.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

CEF-Liikenne -tukihakemukset 2021 CEF-tuen hakeminen Euroopan unionin talousarviossa yleiseurooppalaisten liikenneverkkojen kehittämiseen osoitetusta määrärahasta (v. 2021 monivuotinen tukiohjelma).

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Marjukka Vihavainen-Pitkänen, Liikenneneuvos p.029 5342685
Asia
Esitetään, että raha-asiainvaliokunta hyväksyisi muistiossa ehdotetut 11 valtion hanketta ja 11 ei-valtiollisten toimijoiden hanketta Suomen CEF-rahoitushakua koskeviksi hankkeiksi. Tässä esityksessä käsiteltäville hankkeille, joissa Suomen valtio on mukana, on mahdollista hakea CEF-tukea monivuotisessa haussa yhteensä noin 130,1 M€. Suomen valtion osuus haettavasta tuesta on 91,3 M€.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Tukea haetaan valtion hankkeisiin. Yhteysvälin Helsinki-Riihimäki 2. vaiheen rakentamiseen on myönnetty rahoitus (273 M€) vuoden 2020 IV LTA, se on osa MAL-sopimusta. Kupittaa–Turku -kaksoisraide ja Turun ratapiha -hankkeille on myönnetty valtion rahoitus talousarviossa 2021 Väylävirastolle myönnettynä valtuutena 33,750 M€, se on osa MAL-sopimusta. Hankkeen kustannusten nousun johdosta se tarvitsisi valtuuden noston (84,67/2) 42,34 M€ saakka, jota ehdotetaan esitettäväksi valtion lisätalousarviossa. Tampereen henkilöratapihan rakentamissuunnittelu rahoitetaan valtion osuudelta Väyläviraston perusväylänpidosta. Yllä mainittujen kahden hankeen toteutuminen edellyttää myös valtion ulkopuolista rahoituksen varmistumista. Naantalin sataman tieyhteyksien kehittämiseen on myönnetty rahoitus v. 2020 VII LTA (4,2 M€). Paimenportin kehittämiseen on valtuutettu v. 2020 IV LTA (15 M€). Tampere-Jyväskylä-radan suunnitteluun on myönnetty rahoitus (18 M€) v. 2020 talousarviossa. Oulu-Kontiomäki rataosan kehittämiseen on myönnetty rahoitus v. 2020 IV LTA (23 M€). Kemin meriyhteyden ja satamainfrastruktuurin parantamiseen on myönnetty valtuus v. 2021 IV LTA (41,7 M€). Hankkeen toteutuminen edellyttää valtion ulkopuolista rahoitusta. Oritkarin kolmioraiteelle valtion osuudelle on myönnetty rahoitus (15,6 M€) v. 2020 IV LTA, lisäksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle on myönnetty ratamaahankintoja varten 1,9 M€ (momentti 31.10.76.2), hanke on osa MAL-sopimusta. Hankkeen toteutuminen edellyttää myös valtion ulkopuolista rahoitusta. Laurila-Tornio-radan sähköistykseen on myönnetty rahoitus (10 M€) v. 2021 III LTA valtion kustannusosuuteen, toteutuminen edellyttää myös valtion ulkopuolista rahoitusta. Yhteenveto hankkeista on muistion 2.1 kohdassa. Suomalaiset ei-valtiolliset toimijat hakevat CEF-tukea yhteensä 55,05 M€. Yhteenveto hankkeista on muistion 2.2 kohdassa.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta
Liitteet
  1. Muistio