Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/144

« Tasavallan presidentin esittely 16.12.2021 13.30

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi vuoden 2022 tuloveroasteikosta, tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta (HE 142/2021 vp; EV 184/2021 vp)

HE 142/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Timo Annala, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530318
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain vuoden 2022 tuloveroasteikosta, lain tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, lain ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta sekä lain Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen