Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/143

« Tasavallan presidentin esittely 16.12.2021 13.30

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 145/2021 vp, HE 218/2021 vp; EV 198/2021 vp)

HE 145/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Jukka Vanhanen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530239
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen