Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/143

« Tasavallan presidentin esittely 16.12.2021 13.30

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 145/2021 vp, HE 218/2021 vp; EV 198/2021 vp)

HE 145/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen, p. +358 295 530 239

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.