Vuokrasopimus PLM/2021/69

« Raha-asiainvaliokunta 5.1.2022 13.00

Puolustusministeriö

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen ja Puolustuskiinteistöjen välistä toimitilan vuokraamista Rovaniemellä koskevan hallintosopimuksen hyväksyminen

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Jyrki Rihu, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140029
Asia
Puolustusvoimien Rovaniemen toimitilojen vuokraaminen perustuu puolustusvoimien koulutuksen järjestelyiden tukemiseen Jääkäriprikaatissa. Hankkeessa toteutetaan Rovaniemen Someroharjulla sijaitsevan kasarmin 1 (rak 18) peruskorjaus/perusparannus. Hankkeessa kunnostetaan vuonna 1970 valmistunut kasarmirakennus vastaamaan nykyaikaiselle kasarmirakennukselle asetettuja teknisiä ja toiminnallisia vaatimuksia. Investointi toteuttaa osaltaan varuskunnan kasarmirakennusten peruskorjaussuunnitelmaa ja Puolustusvoimien työ- ja oppimisympäristökonseptia. Hanke kuuluu Puolustusvoimien kasarmien peruskorjausohjelmaan. Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen esikunta vuokralaisena allekirjoitti 14.6.2021 Puolustuskiinteistöjen kanssa JPR Kasarmi 1 (rak 18) pk/pp hanketta PKI2673 koskevan ehdollisen hallintosopimuksen, jäljempänä vuokrasopimuksen (40646). Päätöksen rakentamisen toteuttamisesta tekee Puolustuskiinteistöjen hallitus, joka on hyväksynyt hanketta koskevan ehdollisen investointiesityksen 3.6.2021. Hanke on arvioitu valmistuvaksi 30.11.2023. Vuokrasopimuksen mukainen vuokra-aika alkaisi siten 1.12.2023.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Toiminnalliset: Kasarmin peruskorjaus toteutetaan pääosin Puolustusvoimien työ- ja oppimisympäristökonseptin mukaisesti. Hanke sisältää kasarmirakennuksen peruskorjauksen ja osittaisen perusparantamisen tilojen, rakenteiden ja teknisten järjestelmien osalta. Henkilökohtaisen varustuksen kuivaustilat sijoitetaan erilleen majoituskerroksista. Keskeisimmät joukkokohtaisen materiaalin kuivaus- ja säilytystilat sijoitetaan eri rakennukseen, joka valmistui osana hanketta C2674 kesäkuussa 2021. Hanke mahdollistaa näin ollen henkilökunnan ja asevelvollisten työskentelyn ja majoittumisen pitkäaikaisesti asianmukaisissa, turvallisissa, terveellisissä ja tilatehokkaissa tiloissa. Hankkeen huoneistoala on 5 983 m2 ja bruttoala 6 820 brm2. Taloudelliset: Kohteen nykyiset toimitilakustannukset ovat yhteensä 631 352 €/v (sis. alv osuuden 122 197 €/v) joka tarkoittaa 8,79 €/ htm2/kk. Hankkeen tavoitehinta-arvio sisältäen suunnittelunaikaisen kustannusnousun, rakennusaikaiset korot ja omistajan yleiskulut on 7 407 769 € (sis. alv:n osuuden 1 433 762 €, hintataso 5/2021). Rakentamisesta aiheutuu pääomavuokrakuluja 178 490 €/v (sis. alv osuuden 34 546 €/v) ja ylläpitovuokrakuluja 370 346 €/v (sis. alv. osuuden 71 680 €/v). Hankkeen valmistuttua 31.11.2023 kohteen toimitilakustannukset, sisältäen erilliskorvaukset, tulevat olemaan yhteensä 912 222 €/v (sis. alv osuuden 176 559 €/v) joka tarkoittaa 12,71 €/htm2/kk. Kohteen kokonaisvuokra nousee hankkeen myötä 280 870 €/v (sis. alv. osuuden 54 362 €/v).
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta
Liitteet
  1. Taustamuistio