Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2021/127

« Tasavallan presidentin esittely 22.12.2021 10.30

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta (HE 215/2021 vp; EV 220/2021 vp)

HE 215/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Yksikön johtaja, viestintäneuvos Päivi Antikainen, p. 029 5342101

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.