Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2021/116

« Tasavallan presidentin esittely 22.12.2021 10.30

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ilmailulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 197/2021 vp; EV 221/2021 vp)

HE 197/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Sonja Töyrylä, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342459
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi ilmailulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 31 päivänä joulukuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen