Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2021/157

« Tasavallan presidentin esittely 22.12.2021 10.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 174 §:n muuttamisesta (HE 168/2021 vp; EV 227/2021 vp)

HE 168/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Johtava asiantuntija Riikka Hietanen, p. +358 295 047 078

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 174 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.