Työryhmän asettaminen OM/2021/185

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2021 13.30

Oikeusministeriö

Valtioneuvosto jatkaa kansalliskielistrategian ohjausryhmän toimikautta ajalle 1.1. - 31.3.2022

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Kieliasiainneuvos, yksikönpäällikkö Corinna Tammenmaa, p. 029 5150181

Asia

Valtioneuvosto asetti 14.1.2021 uuden kansalliskielistrategian valmisteluun ohjausryhmän toimikaudeksi 14.1.- 31.12.2021.Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata ja linjata kansalliskielistrategian valmistelua. Ohjausryhmä käsittelee myös hallituksen kielipoliittista ohjelmaa kielipolitiikan yhteneväisyyden varmistamiseksi. Kielipoliittiselle ohjelmalle on asetettu valmisteluryhmä oikeusministeriön päätöksellä 25.2.2021. Kansalliskielistrategia hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä valtioneuvoston yleisistunnossa 2.12.2021. Syy ohjausryhmän toimenkauden jatkamiselle on, että ohjausryhmän tulee käsitellä pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa linjatun kielipoliittisen ohjelman.

Esitys

Valtioneuvosto jatkaa kansalliskielistrategian ohjausryhmän toimikautta ajalle 1.1. - 31.3.2022

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.