Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2021/239

« Tasavallan presidentin esittely 22.12.2021 14.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 226/2021 vp; EV 229/2021 vp)

HE 226/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Hanna Sarkkinen
Esittelijä
Taneli Puumalainen, Osastopäällikkö p.029 5163280
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta ja lain liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen