Tehtävään määrääminen UM/2021/228

« Tasavallan presidentin esittely 14.1.2022 11.00

Ulkoministeriö

Edustuston päällikön tehtävään määräminen ja sivuakkreditoinnin päättäminen

Ministeri

Ville Skinnari

Esittelijä

Henkilöstöjohtaja Kirsti Pohjankukka, p. 029 5350038

Asia

Ulkoasiainneuvos Pekka Voutilainen (ulkoministeriö) Dohassa (Qatar) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 14.1.2022 lukien päättäen samalla Abu Dhabin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Marianne Nissilän sivuakkreditoinnin Qatariin

Esitys

Tasavallan Presidentti määrää ulkoasiainneuvos Pekka Voutilaisen Dohassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 14.1.2022 lukien päättäen samalla suurlähettiläs Marianne Nissilän sivuakkreditoinnin Qatariin

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.